środa, 31 lipca 2013

Jak uzyskać numer PKK?

Jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę?

Żeby uzyskać numer PKK należy udać się do Starostwo Powiatowego lub Urzędu Miasta. Do uzyskania numeru PKK potrzebujemy: orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza, który ma uprawnienia do badań kierowców; aktualna fotografia kursanta 3,5 na 4,5 (jak do dowodu osobistego); numer PESEL osoby, która ubiega się o prawo jazdy; wypełniony wniosek o wydanie dokumentu - prawa jazdy; jeśli osoba nie ma osiemnastu lat, to potrzebna jest zgoda rodziców; dokument tożsamości (dowód, paszport, legitymacja); potwierdzenie zameldowania dla kursantów którzy legitymują się paszportem lub dowodem osobistym.

Wejdź na nasze forum o prawo jazdy. Zadaj nam pytanie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz